Tilføyelse i forskrift om utførelse av arbeid. Utstyr spesifikt opplæring juli 16, 2016 12:58

§ 10-4.Krav til utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.
0 Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016).

Vi kan være behjelpelig med å avholde utstyr spesifikke kurs i deres bedrift. Ta kontakt for mer informasjon!