Kompetansebedriften AS

Evakuering, tilkomst og redning

Bruk av fallsikring er en erkjennelse om at vi kan falle. Har du/dere utstyr og prosedyrer for evakuering?