Kompetansebedriften AS

Førstehjelpsutstyr


Skulle det oppstå en livstruende situasjon er det avgjørende med førstehjelpsutstyr i nærheten og hurtige og rasjonelle handlinger. I slike situasjoner kan det være snakk om få minutter der man har mulighet for å redde en kollega og da er det også viktig at man har det nødvendige førstehjelpsutstyr i forhold til arbeidsplassens farer og de gjeldende HMS-krav. Samtidig gjelder det å ha god dekning på førstehjelpsutstyret slik at du kan håndtere de fleste ulykker og skader. Vi ser at altfor få bedrifter prioritere førstehjelpsutstyr og sikkerheten generelt på arbeidsplasser. Vår erfaring er at de fleste tenker at de er godt nok sikret, eller at de faktisk jobber på en sikker nok arbeidsplass i fra før av. For oss i Kompetansebedriften AS vet vi av erfaring at ulykker kan oppstå når som helst, og hvor som helst.

Kompetansebedriften AS er en totalleverandør av sikkerhetsprodukter og opplæring til norske virksomheter, med hovedvekt på industrien. Med et bredt utvalg av førstehjelpsutstyr, som blant annet brannskadekofferter, øyedusjer, plasterdispensere og førstehjelpsvegger, kan vi bidra til en tryggere arbeidsplass for alle ansatte.

Førstehjelpsutstyr og sikkerhetskurs henger ofte sammen
I tillegg til førstehjelpsutstyr tilbyr vi også kvalitetsprodukter innen fallsikring, personlig verneutstyr og løfteredskaper. Dersom det er nødvendig med kurs i sikkerhet har vi en rekke lærerike kurs som våre dyktige forelesere presenterer på en pedagogisk og forståelig måte. Alle våre kursholdere har lang erfaring fra forskjellige relevante bransjer som bygg & anlegg og offshore. For oss er det viktig at alle medarbeidere på en arbeidsplass har et bevisst forhold til generelle sikkerhet, men også generell kompetanse på å ta i bruk førstehjelpsutstyr i en presset situasjon.

Vi har utviklet en enkel filosofi der vi mener at nøkkelen til en sikker og effektiv arbeidsdag går gjennom kunnskap og riktig utstyr. Derfor har vi også kun kvalitetsprodukter i vår nettbutikk. Vi sørger for at det nye sikkerhetsutstyret kommer hurtig frem.

Dersom du har spørsmål om førstehjelpsutstyr, våre forskjellige kurs eller noe annet sikkerhetsrelatert, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 22 66 01 33.