Personlig verneutstyr

Verneutstyr

Riktig personlig verneutstyr av god kvalitet er avgjørende om man som arbeidsgiver ønsker å ivareta sine ansattes liv og helse. Det er også viktig å huske på at det er arbeidsgiver sitt ansvar at all personlig verneutstyr er tilgjengelig der det er påkrevet.

I tillegg er det også arbeidsgiver som er ansvarlig for at de ansatte har fått den riktige og nødvendige opplæringen i hvordan man skal bruke dette utstyret på rett måte.

Det skal også være rutiner for oppbevaring, vedlikehold, reparasjon og utskifting av personlig verneutstyr. Videre er det også viktig at utstyret er i god hygienisk stand når dette kan bli benyttet av mange mennesker på arbeidsplassen.

Mer enn bare en nettbutikk med personlig verneutstyr
Forskjellige arbeidsplasser har ulike krav til hva man behøver av personlig verneutstyr, og det er viktig at det utstyret man har er tilpasset de farer som finnes. Som nevnt overfor; for oss i Kompetansebedrifren er det like viktig at man vet hvordan man tar i bruk personlig verneutstyr på rett måte, ikke bare at man har det lett tilgjengelig. Desto tryggere du og dine kollegaer er på arbeidsplassen, desto mer kan dere skape sammen!

Kompetansebedriften AS har erfaring og kompetanse innenfor sikkerhet i norsk
industri og derfor tilbyr vi også forskjellige sikkerhetskurs i alt fra brannslukking til
fallsikringskurs. Her vil kunnskap presenteres av erfarne bransjefolk på en måte som er både forståelig og pedagogisk. Dette er kunnskap som senere kan forhindre ulykker og til og med redde liv. Det skal ikke være nødvendig å risikere liv og helse når man kan forebygge faremomenter tidlig med å gjøre de rette grepene.

Har du spørsmål om våre produkter eller kurs, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss både på telefon og e-post.

Beklager, det er ingen produkter i denne samlingen.