Enkle løfteinnretninger

Kurset tar for seg bruk av løfteredskap og fallsikring på en god og effektiv måte i en arbeidssituasjon (riggoperasjon). Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om bruk av fallsikringsutstyr, travers og søylesvingkraner, håndtaljer, luft og el-taljer og transportable vinsjer slik at uhell og ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Hvem passer kurset for?
Kurset egner seg for deg som benytter enkle løfteinnretninger på din arbeidsplass og som ønsker mer detaljert kunnskap om utstyr og funksjonsmåte. For å ta kurset må du ha fullført Fallsikringskurs og Løfteredskapskurs G11.

Opptakskrav
Fullført følgende kurs:

Innhold Enkle løfteinnretningerkurs:

  • Travers- og søylesvingkran (3,5 timer)
  • Diverse taljehåndtering (4,5 timer)
  • Tansportable vinsjer (2 timer)
  • Evaluering (2 timer)

Videreutdanning
Etter endt kurs kan man gå videre til Rigging (modul O-3.2)