Førstehjelputstyr

Det er de først minuttene som teller! Effektiv førstehjelp kan redde liv. At alt nødvendig førstehjelpsutstyr er i nærheten når man trenger det, er selvsagt en forutsetning for å kunne yte effektiv førstehjelp. Førstehjelpsutstyret bør være tilpasset de farer som faktisk finnes på din arbeidsplass og gjeldende HMS-krav.  Vårt brede utvalg av førstehjelpsutstyr spenner fra plasterdispensere og brannskadekofferter til øyedusjer og førstehjelpsvegger.