Kompetansebedriften Avd Trondheim AS

kompetansebedriften AS har startet opp en avdeling i Trondheim, dette for å øke vår tilgjenlighet i midt Norge så vår kunder i denne regionen får best mulig utnyttelse av vår service og tjenester.
Avdelingen vi være et selstendig aksjeselskap (datterselskap) eid av kompetansebedriften AS og daglig leder i avdelingen Bjarte Kulseth. Vi vil tilby akurat de samme kursene og tjenstene i avd Trondheim som i Oslo og resten av landet. kontakt kan gjøres direkte til avdeling tronheim eller til kompetansebedriften AS sentralt. Påmelding gjøres på de vanlige felles kurssidene. Vi håper midt Norge tar godt i mot vår nye avdelig og daglig leder i Trondheim og bruker våre tjenester der. Velkommen til alle kunder!
Kompetansebedriften Avd Trondheim AS
Husbyveien 225 

7357 Skaun 

Tlf 976 34 951
Mail Bjarte@kompetanse-bedriften.no