Kurspakke for bygg og anlegg

Kurspakke bygg og anlegg

Endelig får du alt på et sted!

Som første opplæringsbedrift i Norge tilbyr Kompetansebedriften en skreddersydd kurspakke med dokumentert 
sikkerhetsopplæring. Kurspakken inneholder fem kurs som er relevante for å gjennomføre en trygg og sikker
arbeidsdag på byggeplassen. Kursene kan tas sammenhengende på en uke eller fordeles over flere uker. 

Kursene tar for seg fagområder som arbeid i høyden, sikker bruk av farlig verktøy, kontroll og bruk av stillas,
stroppeteknikker og arbeid med åpen flamme.

Kursene holdes i Kompetansebedriftens kurslokaler i Oslo, men kan også holdes bedriftsinternt på byggeplass
eller hos dere som kunde. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på disse kursene.

Prisen for kurspakken er pr. deltager og inkluderer læremateriell og kompetansebevis i kredittkortformat.