Kompetansebedriften AS

Maskinkurs

Hensikten med vårt masseforflytning og maskinkurs er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker knyttet til bruken unngås. Vårt maskinkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under masseforflytning og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Kompetansebedriften utformer våre maskinkurs etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet.

Hvem passer våre maskinkurs for?
Våre maskinkurs egner seg for alle bransjer hvor maskiner og utstyr for masseforflytning er vanlige arbeidsredskaper.

Dersom du ønsker å forsikre deg om at vi skreddersyr våre maskinkurs etter dine behov kan du kontakte oss. På den måten blir vi klar over dine ønsker og kan enkelt forsikre deg om at vi tilbyr et skreddersydd maskinkurs. Vi har lang erfaring og har erfaring fra de fleste bransjer og arbeidsoppgaver.

  

  Innhold:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Uønskede hendelser
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Typer og bruksområder
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Praktisk gjennomgang

   Priser

   Modul 1.1 og 2.1
   Pris kr. 5.500,- Modul 1.1 og 2.1
   Pris kr. 4.000,- Modul 2.1

    

   Modul 3.1*
   Pris kr. 3.000,- 

   Komplett kurs teori og praksis modul 1.1 - 2.1 - 3.1 klar for kjøring med fadderavtale i bedrift kr.8.500,-

   Oppkjøring kr.1.000,- pr maskin og kr.500,- for nytt kompetansebevis

   Komplett kurs (alle modulene)
   Pris kr. 15.000,- pr. maskin (M2, M4. M6)

   Pris kr. 20.000,- for 2 maskiner (M2, M4. M6)
   Pris kr. 25.000,- alle maskiner (M2, M4. M6)

   *Etter bestått teoretisk prøve Modul 1.1 og 2.1