Personløfter praksis øvelse klasse A-B-C

Kompetansebedriften tilbyr personløfter øvelse for alle som har behov for dokumentere praksis øvelse i forbindelse med utført nettkurs i Personløfter ABC. Våre instruktører på personløfter praksis øvelse består av bransjefolk med erfaring i personløfterkurs. Vi utformer personløfter øvelsen etter dine behov og arbeidsoppgaver slik at det skal være relevant for din virksomhet. Formålet med personløfter praksis øvelse er å dokumentere praksis opplæring i bruk av personløfter i forbindelse utført e-læringskurs.

For påmelding og oppsatte personløfter øvelse datoer, scroll lenger ned på siden!

Hva ønsker vi å oppnå med vårt lift og personløfter øvelse?
Hensikten med personløfter øvelsen er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås. Personløfter praksis øvelsen vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer vårt personløfter og lift praksis øvelse for?
Personløfter øvelsen egner seg for alle som har tatt personløfter teori kurs på nett og trenger å dokumentere praksis øvelse i bruk.

Meld deg på en praksis personløfter øvelse i dag!

Her vil kunnskap presenteres av erfarne bransjefolk på en måte som er både forståelig og pedagogisk. Dette er kunnskap som senere kan forhindre ulykker og til og med redde liv.

 Kontakt oss nå dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre personløfter

 Innhold personløfter praksis øvelse:
  • Treffe tiltak for å unngå ønskede hendelser
  • Utførelse av daglig kontroll
  • lese merking og løftetabeller
  • Gjennomgang av Typer og bruksområder
  • Gjennomgang av konstruksjon og virkemåte
  • Praktisk gjennomgang av personløfter klasse A og B

personløfterkurs og liftkurs