Rådgiving og konsultasjon

Kompetansebedriften AS kan hjelpe bedriften i form av kartlegging av mulig ulykker og uønskede hendelser! Alle ulykker og uønskede hendelser kan unngås. Vi hjelper gjerne din bedrift opp på et høyere nivå både sikkerhetsmessig og i forhold til kvaliet i deres HMS arbeid.

 

Fagområder vi tilbyr rådgivning og konseltasjon i er:

 

 • Bruk av farlig arbeidsutstyr
 • Arbeid i høyden/Bruk av stige, stillas og arbeidsplattformer
 • I bruk av Fallsikring
 • HMS - Helse Miljø og sikkerhet
 • Kompetent kontroll av fallsikringsutstyr
 • Utarbeidelser av rutiner og prosedyrer
 • Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer
 • Vernerunder og befaringer
 • Kartlegging/Risikovurdering
 • Vedlikeholdt, Kontroll og sikkerhetsutstyr
 • Instruks for bruk/arbeidsinstrukser
 • Opplæring ved farlig arbeid, for bruk og ved produksjon
 • HMS-håndbok for ansatte, ledere og vernetjeneste
 •  

  Ta kontakt med oss om du ønsker at vi skal hjelpe dere i deres HMS arbeid i forhold til noe av dette! Ring oss gjerne på 22 66 01 33 eller send oss en epost til Post@kompetanse-bedriften.no