Kompetansebedriften AS

Sikring av arbeidsplass

 

Gjennom vår virksomhet kommer vi i kontakt med mange forskjellige bransjer, og bedrifter. Dette gir oss innsikt i rutiner og løsninger som kanskje kan komme din virksomhet til gode. Vi stiller vår kompetanse til rådighet, slik at dere kan finne sikre og gode løsninger på deres utfordring. Kontakt Kompetansebedriften for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for å sikre deres arbeidsplass.

 

RÅDGIVNING Arbeid i høyden

Kompetansebedriften hjelper dere å finne gunstige og sikre løsninger for arbeid i høyden, innenfor gjeldende regelverk. Vi har kompetanse innen kollektiv sikring, personlig fallsikring og redning.

Maskiner og personell
Vi bistår med å finne gunstige løsninger med tanke på valg av maskiner og verktøy, og hvilket personell og med hvilken kompetanse som behøves for å få arbeidet utført sikkert og hensiktsmessig.

 

Logistikk og førstehjelp
Våre rådgivere hjelper dere med plassering og prosjektering av førstehjelpsutstyr og redningsutstyr, for sikker og rask tilgang dersom ulykken først skulle intreffe.

FAGLIG
OPPDATERING

Event og foredrag
Vi hjelper dere med å avholde foredrag og eventer, bedriftsinterne eller på prosjekter. Vi skaffer også relevante eksterne foredragsholdere for en rekke temaer.

Teambuilding
Vi arrangerer teambuilding med fokus på sikkerhet og samhold, der kollegaer lærer om sikkerhet og holdninger til sikkerhet, samtidig som de blir bedre kjent og styrker samholdet.

Kompetanseheving
Vi hjelper dere med å treffe gode avgjørelser innenfor kompetansekartlegging og kompetanseheving, slik at dere gir arbeiderne rett kunnskap og riktige holdninger i forhold til sikkerhet og arbeidsmiljø.

KONTROLL

Kompetent kontroll
I henhold til NS-EN 365 skal fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned eller oftere dersom bruken tilsier det. Dette for å sikre at defekt utstyr blir tatt ut av bruk.

Risikovurdering
Kompetansebedriften har lang erfaring innen HMS og sikkerhet på arbeidsplasser. Vi kan hjelpe dere med alt innen HMS-SHA-Risikovurdering og sikker jobbanalyse på deres arbeidsplass / prosjekt.