Kompetansebedriften AS

Truckførerbevis & Truckførerkurs T1 - T2 - T4 - T5.

Truckførerkurs

Truckførerkurs gir truckførerbevis 

Med et truckførerkurs vil du få et truckførerbevis som øker jobbmuligheter, sikkerhet på arbeidsplassen og trygghet for deg som til daglig bruker truck på arbeid.

God truckføreropplæring er avgjørende for sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. Kompetansebedriften tilbyr truckførerkurs som utdanner trygge og ansvarsbevisste førere med gode kunnskaper og ferdigheter. Kurset gir truckførerbevis og er tilpasset den enkelte deltakers arbeidssituasjon og forhåndskunnskaper.

Truckførerkurs er lønnsomt
Arbeidsmiljøloven krever at alle som ønsker å være en truckfører skal gjennomgå et kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg fordi en utdannet truckfører reduserer risikoen for skader og ulykker på personer, gods og bygninger. I tillegg er ansatte med truckførerbevis mer produktive i sitt daglige arbeid.

Hva ønsker vi å oppnå med vårt truckførerkurs?
Vi ønsker å gi truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker unngås. Opplæringen gir deltakerne god innsikt i prinsippene for en trucks konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og betjening. Ved hjelp av truckførerkurs vil du lære deg å kunne se situasjoner, gjerne tre-fire steg i forkant, og på den måten forebygge mange situasjoner hvor uhell kunne oppstått. Det handler om å bli bevisst på dine kollegaer, samtidig som du er trygg på maskinen du fører. Vi har gjennom årene sett at arbeidstakere med ferskt truckførerbevis mangler den praktiske erfaringen. Dette er vi svært nøye med at du som kursdeltaker skal få mye av.

Hvem passer truckførerkurset for?
Alle som kjører truck skal ha opplæring og truckførerbevis. Det gjelder også vikarer, vedlikeholdspersonell og arbeidsledere. Vi i Kompetansebedriften er svært glad for dette regelverket ettersom vi selv har sett mange ulykker på arbeidsplasser hvor truck er involvert. Man må ta vare på andres og sin egen sikkerhet på arbeidsplassen.

TRUCKFØRERBEVIS

Hos Kompetansebedriften får du delta på et kursopplegg som gjør deg til en trygg, effektiv og kvalitetsbevisst truckfører med gode ferdigheter. Du får både teoretisk og praktisk opplæring. Dette reduserer drastisk ulykkesrisiko og uhell som gir skader på gods og eiendom. Opplæringen gir også kandidatene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Teorikurs delen dekker klassene T1-T2-T3-T4-T5, den praktiske truckføreropplæringen dekker klassene T1-T2-T4-T5.

 

Innhold teori  Truckførerkurs:

Modul 1.1 Felles del kran, truck og maskin:

 • Innledning, hvorfor sikkerhetsopplæring?
 • Lover og forskrifter.
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.
 • Ytre miljø, miljøvern.
 • Sikkerhetsbestemelser for bruk av arbeidsutstyr.
 • Farlig gods / Merking og håndtering.

Modul 2.2 spesial del Truck

 • Innledning med krav til truckfører
 • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområde.
 • Truckulykker.
 • Trucken konstruksjon og virkemåte.
 • Kontroll og rapportering.
 • Truckens stabilitet.
 • Godshåndering.
 • Bruks og sikkerhetsbestemelser ved bruk av truck.

 

 

 

 

Vi i Kompetansebedriften utfører truckførerkurs over hele landet, og kan holde truckførerkurs på norsk, engelsk eller via tolk. Vi har et stort nettverk av tolker og kan betjene de fleste språk. Vårt læremateriell får du på engelsk, polsk og norsk. Vi har ca 2000 kursdeltakere hvert eneste år. Vi får svært mange gode tilbakemeldinger fra våre deltakere med truckførerkurs og med truckførerbevis de kommer til å få bruk for i mange år. 

I vårt kurssenter Oslo holder vi interessante og lærerike truckførerkurs presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Våre kursholdere og instruktører har lang erfaring fra arbeidsplasser hvor truck er et viktig redskap. Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig opplæringen etter ditt behov.

Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende truckførebevis eller kursene våre. Vi kan forsikre deg om at vi kan tilpasse kurset etter dine reelle utfordringer i arbeidslivet.

Dersom du ønsker en samtale med en av våre rådgivere vedrørende Truckførerkurs  kan du trygt ta kontakt med oss. Vi vil gi deg svært god informasjon vedrørende trukkurset.

Kompetansebedriften sørger for at alle våre truckfører kurs er oppdatert på nye lover og forskrifter kontinuerlig! Kompetansebedriften er en sertifisert opplæringsbedrift.

 

Dette truckkurset går på dagtid kl08.30-15.30. 4 dager

Pris 3990kr

Vi har også truckførerkurs på kveldstid Her

 

Innhold truckførerkurs:
 • Modul 1.1 Fellesdel, Kran-Truck-Maskin
 • Modul 2.2 Teoretisk opplæring, løfte- og stablevogner for gods
 • Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring
 • Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring

  Opplæringsmoduler

Med et truckførerbevis fra Kompetansebedriften AS vil du bli en oppmerksom truckfører med bevissthet om omgivelser rundt deg og maskinen du bruker til daglig. Det er lovfestet i Arbeidsmiljøloven at alle som arbeider med truck skal ha et truckførerbevis. Dette gjelder uansett om det gjelder vikarer, vedlikeholdspersonell eller arbeidsledere. Grunnen til dette handler naturligvis om sikkerhet på arbeidsplassen og om å holde arbeidsulykker ned på et minimum.

Med et truckførerbevis i lomma vil du ha innsikt i hvordan en truck er konstruert, hvordan den fungerer, vedlikehold og betjening. Dette kombinert med erfaring vil bidra til at du vil være en trygg truckfører både i forhold til deg selv og dine kolleger. Du vil kunne se situasjoner før de skjer og på den måte unngå ulykker og uhell på jobben. I all hovedsak handler det om at våre kursdeltagere skal bli trygge på maskinen man arbeider med og derfor har vi også lagt opp til mye praktisk kjøring med truck før du forlater oss med et truckførerbevis.

Utdanning er avgjørende for at man kan utføre sikker, effektiv og økonomisk truckkjøring. I vårt kurssenter i Oslo holder Kompetansebedriften mange spennende og lærerike kurs presentert av erfarne og pedagogiske kursholdere med bakgrunn i industrien. Vårt mål er å være en totalleverandør av sikkerhetsprodukter og sikkerhetskurs til industrien. Vi tror at nøkkelen til en trygg og effektiv arbeidsdag er fungerende og riktig utstyr og høy kompetanse.

Dersom du ønsker et truckførerbevis og har spørsmål angående dette, er du naturligvis velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon.

Avbestilling

Påmeldingen er bindende. Avbestilling må skje innen 5 arbeidsdager før kursdag. Etter disse dagene kan kurset kun avbestilles ved gyldig legeerklæring. Ikke oppmøte på bestilt kurs vil bli fakturert i sin helhet.