Kompetansebedriften AS

Truckføreropplæring

TruckføreropplæringDersom du har et ønske om å ta truck-lappen, er det påbudt å gjennomføre truckføreropplæring slik at du får trucksertifikatet. Det finnes langt tyngre og raskere kjøretøy enn truck, men i arbeid handler det sjelden om å være tyngst eller raskest, men å være presis med lasten, samtidig som man utfører arbeidet på den tryggeste måten. Både for deg selv, men også for dine kollegaer og arbeidsplass. Vi liker å si at det tar noen timer å lære seg å kjøre truck, men et
helt liv å lære å behandle den 100% riktig.

Opplæring på et høyt nivå

Vi har alltid vært opptatte av å se til at truckføreropplæring foregår på et høyt
nivå, men også at det skal være mulig for alle å kunne ta til seg lærdom. For å kunne arbeide som instruktør i Kompetansebedriften må man ha årevis med yrkeserfaring, samtidig man har pedagogiske ferdigheter. På den måten vet vi at
instruktørene du møter er toppmotivert for å dele sin erfaring med deg på truckføreropplæring.

Du vil dermed bli fulgt opp bedre enn hva et kurs ofte tilsier, samtidig som vår truckføreropplæring baserer seg 100% på deg.
Du skal med sikkerhet kunne ta ansvar for de fleste arbeidsplasser hvor en truck
benyttes. Samtidig som du vet alle sikkerhetsregler man alltid må være oppmerksom på.

Kompetansebedriften AS er ved siden av å være kursholder for truckføreropplæring, en totalleverandør av sikkerhetsprodukter og opplæring til industrien. Vår filosofi er enkel: Nøkkelen til en sikker og effektiv arbeidsdag går gjennom kunnskap og riktig utstyr. I vårt kurssenter Oslo holder vi interessante og lærerik truckføreropplæring presentert på en pedagogisk og lett forståelig måte. Våre kursholdere og instruktører har lang erfaring fra bygg, anlegg og offshorevirksomhet. Kompetansebedriften setter kunden i fokus og tilpasser selvfølgelig truckføreropplæringen etter ditt behov.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om vår truckføreropplæring. Vi har full forståelse for at det er vanskelig å velge og at
man ofte ikke selv vet hva man lurer. Vi har erfaringen som skal til for å kunne hjelpe deg.

Truckføreropplæring