Kompetansebedriften AS

3M Maske FFABE1P3D

349,00 NOK 373,00 NOK

3M™ 4277 halvmaske har integrerte filtre som beskytter mot organiske damper, sure og uorganiske gasser og støv i klasse FFABE1P3 R D. Masken har ingen utskiftbare deler og krever lite vedlikehold. Når filtrene er oppbrukte skiftes hele masken ut.

Organiske damper med kokepunkt over 65 °C, uorganiske og sure gasser (som spesifisert av produsenten) opp til 10 x adm. norm eller 1 000 ppm, laveste verdi setter grensen. Partikler ved konsentrasjoner opp til 50 x adm. norm.

Godkjenning: FFABE1P3D

Egenskaper:

  • Bygger lite ut fra ansiktet og hindrer ikke synsfeltet
  • Godt balansert og lav vekt
  • Mykt, allergitestet materiale
  • Utåndingsventilen reduserer effektivt oppbyggingen av fukt og varme
  • Justerbare hodestropper
  • Hele masken skiftes ut når kullfiltrene er mettet og/eller støvfiltrene er tette

Relaterte produkter