Kompetansebedriften AS

3M Maske FFABEK1P3D

399,00 NOK 431,00 NOK

Organiske damper med kokepunkt over 65 °C, uorganiske og sure gasser og ammoniakk (som spesifisert av produsenten) opp til 10 x adm. norm eller 1 000 ppm, laveste verdi setter grensen. Partikler ved konsentrasjoner opp til 50 x adm. norm. Godkjenning: FFABEK1P3D

Relaterte produkter