Kompetansebedriften AS

Filterpanel med reduksjonsventil, med 4 uttak, med deksel

21.499,00 NOK 21.928,00 NOK

Til rensing av innåndingsluft fra kompressor. Her renses luften for evt. vann, støv og olje.

Et kullfilter renser luften for evt. organiske damper. Deretter passerer luften et monometer hvor ønsket lufttrykk stilles inn.

Relaterte produkter