Personløfter kurs A-B-C

1.950,00 NOK

Hva ønsker vi å oppnå med vårt personløfterkurs?
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.

En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer vårt personløfter for?
kurset egner seg for alle bransjer hvor personløfter er vanlige arbeidsredskaper. Meld deg på et personløfterkurs i dag!

 

Innhold personløfterkurs:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Uønskede hendelser
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Merking og løftetabeller
  • Typer og bruksområder
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Praktisk gjennomgang